Havndal Udbyneder IF

Havndal Udbyneder Idrætsforening, i daglig tale HUI.

HUI blev stiftet den 07/11 – 1962 af de to tidligere klubber Havndal Gymnastikforening (HGF), der var stiftet i 1930, der havde før i Havndal været en forening ved navn Chang. Den anden samarbejdspartner var Udbyneder Idrætsforening (UIF) der var stiftet i 1940.

Der havde i flere år været tale om at slå de to foreninger sammen, det første skridt blev taget i 1948 i UIF, men tilslutningen var ikke tilstrækkelig, så man arbejdede med sammenlægningen mere eller mindre frem til ‘62, hvor sammenlægningen blev en realitet. Her var Chr. Nielsen om nogen foregangsmand for sammenlægningen, for bl.a. dette og meget mere modtog han da også JBU´s Sølvnål.

I 1966 kom Kastbjerg Idrætsforening med i HUI, så foreningen i dag står som en flerstrenget forening med fodbold – håndbold – badminton – gymnastik og volleyball afdelinger.

Den første bestyrelse var formand Chr. Nielsen, Udbyneder, næstformand Ove Thomsen, Udbyneder, Kasserer Anders Bach, Havndal, øvrige menige medlemmer var Ejler Sørensen, Udbyneder, Ernst Thomsen, Udbyneder, Åge Bramsen, Havndal og Carl C. Tømmerby, Havndal.

Det første boldudvalg bestod af Chr. Nielsen, August Sørensen og Evald Bach.

HUI har gennem de sidste 50 år spillet i serie 2 – 3 – 4 – 5 og 6 på herresiden, desuden har der altid været en stor ungdomsafdeling for både piger og drenge.

De fodboldmæssige resultater har gennem tiderne været rimelige stabile, uden de store op og nedture. Vi har flere gange deltaget i de lokale Randers Cup´er, og har da også prøvet at stå øverst på sejrsskamlen.

Siden 1962 har der kun været 12 formænd, Chr. Nielsen – 9 år, Bernt Mortensen – 2 år , Carl Johan Andersen – 3 år, Hans Sørensen – 1 år, Jørgen Hjort – 1 år, Henning Mogensen – 3 år, Kirsten Metzker (den eneste kvinde) – 3 år, ingen formand – 1 år, Bent Danielsen – 3 år, Svend Hansen – 1 år, Carl Lundø – 5 år, Arne Rasmussen – 1 år, og nuværende Ove Knudsen, fra 1995.

Der har været 7 kasserer Anders Bach – 3 år, Svend Nymann – 8 år, Jørgen Kristensen – 3 år, Peter Nielsen – 3 år , Helle Arendt – 6 år, Ulla Levisen – 10 år og den nuværende Poul M Madsen fra 65 – 69 ( 4 år ) og igen fra 1999.

Af kamp fordeler har der kun været 3 personer, Chr. Nielsen , 62 – 72 , Carl Johan Andersen fra 72 – 76 og Hans Sørensen siden 1976.

Der har som det fremgår af ovennævnte været en stabil ledelse af HUI gennem mere end 40 år, og det er det der betyder noget for en forening.

De første år spilledes der fodbold både i Havndal og Udbyneder under beskedne forhold. I dag spilles der kun på Havndal Stadion. Banerne her er udvidet gennem tiden. I 1992 ønskede Mariager kommune at flytte hele stadionanlægget til Havndal Skole / Havndal Hallen, dette satte medlemmerne sig imod, og fra foreningens side lagde man alle kræfter i for at bevare den nuværende placering. Dette resulterede i, at vi i 1996 fik udvidet baneanlægget med endnu en fodboldbane. Så vi i dag har et flot stadionanlæg med opvisningsbane, træningsbane med lysanlæg, samt en bane hvor der spilles træningskampe og ungdomsfodbold.

Klubhusene var ikke de bedste, det i Havndal var fra 1952. I 1971/72 blev dette klubhus udvidet med ca. 90 m2 til ca. 150 m2 med tidssvarende omklædningsrum og tilhørende badefaciliteter samt centralvarme – anlæg.

I 2000/2001 blev klubhuset igen udvidet. Denne gang med ca. 100 m2 til i alt 257 m2 og indeholder nu 5 omklædningsrum, dommerrum, mødelokale, kiosk, samt fyr – og depotrum alt i tidssvarende kvalitet for en landsbyklub.

Begge klubhusudvidelser blev gennemført foranlediget af en meget aktiv bestyrelse, udvalgsmedlemmer – lokale leverandører – håndværkere og mange frivillige hjælpere med tilknytning til HUI under mottoet ” vi kan selv ” både bygge og finansiere, sidstnævnte dog med hjælp fra HUI`s Støtteforening

Ingen personer nævnt ingen personer glemt.

Der har gennem tiden været mange personer der har ydet en meget stor indsats for HUI og dens medlemmer, der har f. eks. været 2 Bache`r som gennem mere end 60 år har været involveret i fodboldungdomsarbejdet, nemlig den navnkundige Evald Bach der var med i mere end 30 – 35 år som ungdomsformand/udvalgsmedlem og blev dog også belønnet med JBU’s Sølvnål for den store indsats for fodbolden. Der fortælles, at han kunne nå at se 10 – 12 fodboldkampe på en weekend. Evald Bach var en mand, der forlangte disciplin. Midt i tresserne var klubben inviteret til stævne i Vejgård Hallen, Evald skridtede fronten af med ordene ”du skal klippes - du skal klippes” hvorpå en af drengene sagde, at det skal du ikke bestemme! Evald svarede prompte :

” Nej – men jeg bestemmer, hvem der skal på holdet ”. Han blev efterfulgt af sin søn Henning Bach på posten som formand for ungdomsudvalget, en post han stadig bestrider, han har også modtaget JBU’s sølv nål for indsatsen.

Af personligheder er der også Hans Sørensen, som har haft og stadig har sin gang i HUI, han har altid spillet fodbold i HUI, dog var han bosat i Kalundborg i 3 år, men tog hjem og spillede fodbold, er stadig aktiv fodboldspiller, selv om han har rundet de 50 år. Han er foreningens kampfordeler, et hverv han har haft i mange år, han har været foreningens formand i et år og fodboldformand gennem flere år, kridtmester og ungdomstræner gennem flere år, derudover har han stået for Havndal Cup, et indendørs fodboldstævne og været med til at arrangere ” Sportsugen” i gennem alle de 17 år denne sportsaktivitet har foregået. Hans har da også modtaget JBU/ DBU´s Sølvnål.

Der har gennem tiderne ikke altid været det bedste forhold til henholdsvis Udbyneder Kastbjerg Kommune og i nyere tid Mariager Kommune. Fra foreningens side mente man, at de kommunale myndigheder ikke påskyndede den indsats der blev ydet i HUI, det gav b.l.a. udslag i, at det var vanskelig at få penge/ kommunegarantier til udvidelser af klubhuse og baner. Det resulterede i, at man i 1966 opstillede August Sørensen, Havndal, Poul Holst, Kastbjerg, Anders Bach, Havndal. Ejler Sørensen, Overgård til sognerådet og fik indvalgt August Sørensen. August Sørensen havde da været formand i Havndal Gymnastikforening i gennem 18 år. Det skal dog bemærkes, at vi ikke har de samme problemer i dag. Vi får det tilskud, vi kan tilkomme.

I midten af halvfjerdserne var der tanker om at opføre en sportshal i Havndal. Til at begynde med var det Havndal Borgerforening, der stod som primus motor, da man ville bygge til en exciterende bygning (Estraden) som foreningen ejede. Man enes dog ret hurtigt om, at det var bedre at få en hel hal, og initiativet blev overdraget til HUI. Man nedsatte et byggeudvalg til at få hallen op at stå, dette udvalg kom til at bestå af Jørgen Christensen, Havndal, Jørgen Hjorth, Udbyover og Henning Mogensen, Havndal fra bestyrelsen, samt en del andre lokale HUI støtter.

Efter at hallen var bygget, blev den overdraget til en selvejende institution Havndal Hallen og den blev åbnet den 01/09 – 79, og har siden været til stor glæde for sporten under HUI.

En kreds af tidligere HUI bestyrelses- og udvalgsmedlemmer starter i 1977 en Støtteforening for HUI, der skal forsøge at skaffe midler til støtte for ungdommen i HUI. Den første bestyrelse var Ove Egsdal, Havndal, Lejf Sommer, Havndal, Ove Knudsen, Havndal, Tage Andersen Havndal og Carl Johan Andersen, Havndal.

” Troldhusløbet ” et motionsløb som var startet op året før overdrages til den nye forening, og er gennem flere år med til at give et pænt tilskud til ungdomsarbejdet. Støtteforeningen er stadig en stor bidragsyder til vor ungdomsarbejde.

HUI er i dag en forening med en stor medlemsskare - en stor opbakning fra forældre kredsen, hvor alle hjælper alle. I det lokale erhvervsliv er sponsor støtten stor, så foreningen har en meget fornuftig økonomi, der giver basis for at varetage medlemmernes interesse i alle sportsgrene.

Med sportslig hilsen.

Havndal – Udbyneder Idrætsforening.