Havndal Udbyneder IF

Generalforsamling 2021Beretning til generalforsamling i HUI den 24. februar 2021
Det har været en hård sæson for HUI – lige som det har været for alle andre foreninger. Coronaen har fyldt hele vores sæson, og coronaen gav os en række udfordringer, som ingen af os før har prøvet.
Vores vante aktiviteter har været indstillet, og vi har ikke kunne holde bestyrelsesmøder som vi gerne ville.
Men vi ser med håb frem imod en godt år her i 2021, hvor vi forhåbentligt igen kan bruge vores kræfter til fordel for HUI.
Til sidste års generelforsamling berettede jeg om en medlemsfremgang. I år må jeg desværre berette om en medlemstilbagegang.
I 2019 havde vi 405 medlemmer, og i 2020 er vi gået tilbage med 389. Medlemstilbagegangen vil jeg tilskrive corona situationen, men det må ikke være en sovepude for os. Vi skal altid stræbe efter, at få flere medlemmer, da det er medlemmerne der er drivkraften for vores forening.
Derfor er det også min forventning, at jeg på generalforsamlingen i 2022, kan præsentere en medlemsfremgang.
Sportsugen er et samlingspunkt for mange i uge 30.
Hvor vi drikker øl og sodvand i fælleskab – og hvor vi spiser en fransk hotdog, mens vi ser gadefodbold eller græsvolley.
Det er et tidspunkt, hvor gamle HUI’er vender ”hjem” – for når man først er HUI’er er man det resten af livet. Det er sportsugen et god eksempel på.
Sportsugen er også et fantastik eksempel på, hvor mange engagerede frivillige der findes, som gerne vil yde en indsats for HUI.
Derfor var det også en trist beslutning vi skulle tage, da vi valgte at sportsugen 2020 skulle aflyses.
Det var første gang i 32 år der ikke var sportsuge. 2020 ville have været 33 gang, vi skulle have afholdt sportsuge.


Sportsugen er en stor økonomisk hjælp for HUI. Sportsugen er med til, at vi kan holde vores kontingenter nede, og vi er faktisk den billigste forening, at dyrke idræt hos i hele den nordlige del af Randers Kommune, hvis ikke i hele Randers Kommune. Og det er fordi vi har sportsugen.
Det er selvfølgelig også fordi vi har mange andre aktiviteter, som Gammel Dansk cup, Overgaard cup og julekalendere.
Derfor var det også en stor hjælp da Landdistriktsudvalget ved Randers Kommune valgte, at støtte os med 23.000 kr. i corona kompensation.
Gammel Dansk cup, Overgaard cup og sportsugen vender vi stærkt tilbage med. Hovedbestyrelsen har allerede nu besluttet, at sportsugen i 2021 fortsat vil være i uge 30, men vil blive kortet ned, så den forløber sig fra onsdag til lørdag.
Vi er åbne for gode ideer, og vi vil som vanligt også afholde møder, hvor alle er velkomne til at deltage, så vi kan få skabt en fantastisk sportsuge.
I 2020 fik vi produceret en film om HUI og om Havndal. Det var også noget jeg præsenterede ved sidste års generalforsamling. Det var et samarbejde vi indgik med AD medier.
Filmen er blevet vist over 10.000 gange, og flere virksomheder har bedt om, at få den tilsendt, så de kan bruge den i deres markedsføringsarbejde.
Personligt synes jeg, at det blev en flot film. Men det var også en film der skabte debat internt i bestyrelsen. Men uenigheder skal der være plads til. Det er uenighederne der rykker os som bestyrelse og forening.
Tak til alle dem, som valgte at være med til at sponsorere filmen.
Vi har startet en samtale op i bestyrelsen om visioner. Vi skal som forening have nogle visioner, så vi kan rykke os som forening og følge med udviklingen. Derudover har vi startet en samtale op om, hvordan vi skal forvalte vores økonomi i fremtiden.
Vi har fortsat en stabil og stærk økonomi til trods for corona. Vi skal også i fremtiden have en stabil økonomi.
Men vi må ikke være en sparekasse, og vi skal forsøge at finde en måde, hvorpå vi kan bruge pengene på vores medlemmer og vores forening, så vi har en bæredygtigt forening langt ud i fremtiden, men også så vi kan være med til at bidrage til, at vi har et attraktivt lokalsamfund.


Mange har betalt kontingent til trods for, at der ikke har været de store muligheder for at dyrke idræt. Bestyrelsen har besluttet, at der vil komme en kompensation i efterårets kontingentopkrævning.
En stor tak skal lyde til alle medlemmer af HUI for, at have betalt kontingent, og fortsat at have støttet op om vores forening.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for et godt år, til alle vores sponsorer, tak til Jette Haarup for det kæmpe store stykke arbejde der ydes omkring den årlige julekalender. Tak til alle frivillige der lægger kræfter i HUI på den ene eller anden måde. Uden jer, kan HUI ikke drives.
Jeg vil gerne sige tak til Havndal hallen, hovedbestyrelsen i HUI og ikke mindst alle trænere og ledere.

Anne Hjortshøj, Hovedformand